FORSIDE

Tag med Den Sejlende Højskole

opdagelsesrejse.


Vores pilotprojekt i august 2019 var en stor oplevelse og en kæmpe succes. De tilbagemeldinger, vi har fået fra elever og gæstelærere og søfolk, har givet os tro på og lyst til meget mere højskole til søs.


I 2020 lægger vi fra kaj med hele 8 togter. De veksler i forhold til fartøjer og særtemaer, men rygradden i alle togter følger fortsat vores grundtanke om, at sørejsen og arbejdet ombord danner rammen om levende vekselvirkning mellem hånd og ånd. 

Læs mere her 

MINA MARTIN

Photographer / San Francisco

Phone: 0123 - 456 - 7890

Address: 8901 Marmora Road, Glasgow, D04 89GR

Copyright Statement