TOGTER 2021

DEN SEJLENDE HØJSKOLE 

OVERSIGT OVER TOGTER 2021

Den Sejlende Højskole har som mærkesag, at man hos os bliver klogere på den maritime verden - såvel i teori som i praksis.

Vekselvirkende med det aktuelle togts særlige tema vil deltagerne indgå i arbejdshold og her dygtiggøre sig i at begå sig ombord i et klassisk sejlskib. De daglige opgaver, som vi i arbejdshold løser på skift, handler om alt fra sejlhåndtering over madlavning, kagebagning og rengøring til forberedelse af morgensang. Desuden underviser vi på alle togter løbende i praktisk sømandskab og navigation.   

TOGT 8

Under overfladen - Jagten på den sidste fisk

 - Udsat -


Togt: Svendborg - Storebælt - Det Sydfynske Øhav - Svendborg. 

 

Tema og indhold

For få år siden var biodiversitet et nyt ord for mange. I dag ved de fleste dog at regnskovene bliver fældet i uhørt hast, og at habitater ligeledes forsvinder i resten af verden med katastrofale konsekvenserHvad betyder biodiversitet i Danmark, og hvorfor er biodiversitet vigtigt? Hvordan står det egentlig til her i landet? Vi vil med udgangspunkt i både marine og landbaserede naturtyper dykke ned i forskellige udfordringer, som den danske natur står overfor. Mange dele af den danske natur er usynlig for de fleste, men på dette togt skal vi ned under overfladen og kradse i barken for gennem førstehåndoplevelser at undersøge interaktioner og vigtigheden af, at vi passer godt på vores natur.


Som deltager på dette togt, kan du forvente store mængder af traditionel sejlads i det danske forår, oplæg indenfor naturforståelse og ikke mindst at blive berørt af ukendte arter. På togtet vil vi etablere rammen for i fællesskab at diskuterehvad vores muligheder er nu - som samfund og som individer.Godt at vide

Skib:

Skonnerten Fylla

Tidspunkt:

1. april - 5. april (Påsken)

Antal:

24 deltagere

Togtleder:

Kristian Hansen 

Pris:

kr. 3850,- pr. deltager inkl. forplejning 


TOGT 9

Tættere på naturen i Det Sydfynske Øhav

UDSOLGT


Svendborg – Det Sydfynske Øhav – Svendborg

 

Tema og indhold:

Dette togt bygger ovenpå grundlaget for Den Sejlende Højskole: drømmen om sørejsen, fællesskabet ombord og opdagelsen af nye horisonter. Gennem praktiske og teoretiske opgaver til søs er rejsen både et billede på den dannelsesrejse et højskoleophold er, og samtidig konkrete aktiviteter midt i naturen, der bringer os frem over havet og ud i verden. Med skonnerten Aron, begiver vi os opdagelsesrejse i farvandet syd for Fyn. Togtet starter og slutter i kulturbyen Svendborg og undervejs skal vi bla. besøge den legendariske søfartsby Marstal. I forhold til rute og anløb på øer eller i øhavets større havne holder vi togtplanen åben. Det gør vi, for løbende at kunne tilrettelægge dagssejladsen, ift. længde og område således at vi hele kommer til at sejle under de bedste og sikreste forhold, med hensyn til vind og vejr. ( på dette togt sover vi i faste køjer på 2 eller 3 personerskamre)

Godt at vide

Skib:

Skonnerten Aron

Tidspunkt:

17. maj - 21. maj (5 dage)

Antal:

12 deltagere

Togtleder:

Kristian HansenTOGT 10

På togt i Østersøen - Den Sejlende Højskole Classic

Tilmeldingsfrist: 1. maj 2021


Togt: København - Falsterbokanalen - Bornholm - Christiansø - Møn - København

 

Tema og indhold

Kom med, når Den Sejlende Højskole for første gang udforsker Østersøen. Togtet indeholder alt det, der gør Den Sejlende Højskole til noget helt specielt: kombinationen af sejlads, højskole og det tætte fællesskab ombord. På de mange sømil til og fra Bornholm er der rig mulighed for at øve sig i at sætte sejl, forstå vindretninger, træne sit søben og lære sejlenes navne. For hvor sidder bramsejlet egentlig?

 

Undervejs skal vi synge fællessang fra Højskolesangbogen, mens vi ser solen gå ned i horisonten. Vi skal sammen med skibets faste besætning lære den disciplin, det kræver at sejle en tomastet topsejlsskonnert tværs over Østersøen. Vi skal inspireres af oplæg om tidens vigtige spørgsmål og sammen diskutere, hvad vi kan stille op. Samtidig skal vi inspireres af hinanden med den viden, vi hver især kommer med. Togtet er for dig, der drømmer om at komme ud at sejle og er nysgerrig på højskolelivet ombord på et skib.

Bemærk, at dette togt er målrettet unge i alderen 18 - 30 år. (på dette togt sover vi i stikkøjer på en åben banje)

Skib:

Skonnerten Lilla Dan

Tidspunkt:

4. juli - 10. juli (7 dage)

Antal:

14 deltagere

Togtleder:

Joachim Juel Vædele

Pris:

kr. 6300,- pr. deltager inkl. forplejning


Godt at vide

TOGT 11

Gennem Limfjorden under sejl 

Tilmeldingsfrist: 30. maj 2021


Togt: Struer - Limfjorden - Struer 

 

"På sommertogt i Limfjorden. Vi påmønstrer skoleskibet Marilyn Anne i Struer og tager på hæsblæsende eventyr i Limfjordens vande! Undervejs prøver vi kræfter med Den Sejlende Højskoles ambitioner; at give mod på sørejser, på fællesskab ombord og på opdagelsen af nye horisonter. Vi besøger eksotiske havne og øer mellem Thy, Himmerland og Salling, mens vi lærer at sejle tremastet skonnert og øver os i praktisk sømandskab. Med gæstelærere ombord, og på besøg i land, udforsker vi mindre kendte egne af landet og udvider horisont og handlemuligheder. Vi dyrker fællesskabet ombord og smager og læser os ind i det område vi befinder os i. Vi synger på dækket, bader fra skibssiden og sejler matchrace mod hinanden, mens vi sammen drømmer om at stikke til søs. 


Dette togt målretter sig den, der vil sejle og vil på eventyr til søs med nye mennesker. Man behøver ikke at være sømand for at deltage - forhåbentligt er man det lidt, når man tager hjem." (på dette togt sover vi i stikkøjer på en åben banje)


Godt at vide

Skib:

Skonnerten Marilyn Anne

Tidspunkt:

1. - 8. august (8 dage)

Antal:

18 deltagere

Togtledere:

Kristian Hansen og Joachim Juel Vædele

Pris:

Kr 5450,- pr. deltager inkl forplejning

TOGT 12

På nye opdagelser i ekspeditionens historie

Tilmeldingsfrist: 15. juni 2021


Togt:  Middelfart - Marstal - Det Sydfynske Øhav - Nyborg

 

Tema og indhold

Hvornår har du sidst kastet anker fra en tremastet skonnert og roet i land for at udforske en øde ø?  

Hvornår har du sidst haft rejselængsel og drømt dig ud i den store verden? Har du nogensinde tænkt over, hvad det vil sige at tage på opdagelsesrejse? Og har du lyst til at tage på én med os?  


Vi skal ikke kun på opdagelsesrejse i de lokale farvande, men også ude i den store verden, når vi får besøg af oplægsholdere, der skal fortælle os om ekspeditioner fra nær og fjern. Ombord på skonnerten Fulton og med søkortet i hænderne skal vi sejle gennem Danmark for at erfare sørejsens kunst, og skibets forventninger til dets mandskab. Undervejs beskæftiger vi os med praktisk sømandskab, sejlads og navigation, såvel som opdagelsesrejsens vidtrækkende konsekvenser. Togtet rummer nemlig også et opgør med opdagelsesrejsens ideologier, og målet er at kunne stille spørgsmålstegn ved fortidens normer og forholde os kritisk til nutidens koloniarv. (på dette togt sover vi i hængekøjer på en åben banje)

Godt at vide

Skibe:

Skonnerten Fulton

Tidspunkt:

14. - 21. august (8 dage)

Antal:

24 deltagere

Togtleder:

Joachim Juel Vædele

Pris:

kr. 5450,- pr. deltager inkl. forplejning

TOGT 13

Havet forbinder (På sporet af den tabte poesi) 

Tilmeldingsfrist: 30. maj 2021


Togt: Marstal - Flensborg Fjord - Alssund - Det Sydfynske Øhav - Marstal. 


Tema og indhold På sporet af den tabte poesi

Vi er på en tidsrejse, hvor vi studerer kulturhistorie, havne og byer i det Sydfynske Øhav og Alssund samt litteraturens søveje ud på de store sø/ dannelsesrejser. Vi skal øve os i praktisk sejlads og fællessang, høre foredrag på dækket og på opdagelser i land i selskab med lokale historiskere, forfattere og sejlskibsfolk. Dette togt vækker alle sanser og forankrer evetyrlyst og udlængsel i viden og kompetancer der kan gøre drømmen til virkelighed. Undervejs fører vi logbog og registrerer gennem tegning, tekst, maleri og foto. Altsammen personligt reguleret alt efter temperament. Tjek vores logbog fra togt 6 på Facebook for at få et indtryk af hvordan vores "Havet Forbinder" togt formede sig sidst vi var afsted. ( på dette togt sover vi i faste køjer på 2 eller 3 personerskamre) 

Godt at vide

Skib:

Skonnerten Aron

Tidspunkt:

23. - 28. august (6 dage)

Antal:

12 deltagere

Togtleder:

Kristian Hansen

Pris:

kr. 5450,- pr. deltager inkl. forplejning


Særtogt for tidligere elever

Forbeholdt tidligere elever og medlemmer af skolekredsen

Åben for tilmeldinger


Togt: Marstal - Drejø - Marstal


Tema og indhold - Gensynsweekend.

Om vi vil det eller ej, så går sommeren på et tidspunkt på held og hver matros må afmønstre sit skib med køjesækken på nakken og mænge sig med landkrabberne! Nogle vil længes mod vinden i sejlene eller de stjerneklare nattevagter. Nogle vil længes mod den venskabelig snorken i banjen, dansende gryder i kabyssen og utvivlsomt den milde morgenrøst til Grundtvigs toner på dæk. Allermest længes vi måske mod hinanden og dem vi delte oplevelsen med!

Men, fortvivl ej! Traditionen tro inviterer vi alle tidligere elever og medlemmer af skolekredsen i Den Sejlende Højskole til Gensynsweekend og sejler i maritim karavane fra Ærø til Drejø – og retur! Halløj!

Pak køjesækken og gør klar til telt, termokander og træskibe samt synet af mere og mindre velkendte ansigter som alle har det til fælles, at I har været på togt med Den Sejlende Højskole.

De nærmere detaljer omkring weekenden sender vi ud når vi kommer tættere på, men turen foregår i det fri så vær opmærksom på, at du skal pakke praktisk, primitivt samt efter vind og vejr!


Tilmeldingsfrist d. 1. sep. 
Godt at vide

Skib:

Små Joller fra Marstal

Tidspunkt:

17-19 sep. 

Antal:

40-50 personer

Togtleder:

Skolekredsen

Pris:

450 kroner 

Særtogter  

Togter for etablerede højskoler, andre skoler og foreninger


Åben for tilmeldinger 


Togt: planlægges individuelt

 

Vi oplever en stigende interesse for at komme med Den Sejlende Højskole blandt de etablerede højskoler.  


I 2020 havde vi tre aftaler med etablerede højskoler, som havde hyret Den Sejlende Højskole som tilrettelæggere af klima venlige ugetogter for op til 50 elever. På grund af Corona måtte vi desværre udsætte disse togter.

Med hensyn til 2021 har vi forespørgsler fra flere Højskoler og det første togt er aftalt og tilrettelagt. 


Har I på jeres Højskole en drøm om at stå til søs, så tøv ikke med at kontakte os. Vi vil meget gerne hjælpe jer med at planlægge og afvikle en sørejse med et af skibene i den danske træ-/sejlskibsflåde.

Godt at vide

Skib:

Endnu ikke fastsat

Tidspunkt:

Endnu ikke fastsat

Antal:

Endnu ikke fastsat

Togtleder:

Joachim Vædele og Kristian Hansen

Pris:

Endnu ikke fastsat

  • DSH er et relativt nystartet projekt, men det bygger på mange års erfaring fra såvel træskibsbranchen som undervisning i og studierejseplanlægning inden fir de maritime fag samt på Arkitektskolen i København.   
  • DSH er solidt forankret i det danske Træskibsmiljø og har en række af de fineste skonnerter / skonnert rederier som samarbejdspartnere ( Lilla Dan, Fulton, Aron, Marilyn Anne, Fylla )  
  • DSH har fokus på bæredygtig og sikker sejlads, hvor traditionelle højskoleaktiviteter kombineres med praktisk sejladsundervisning af professionelle søfolk.