TOGTER 2022

DEN SEJLENDE HØJSKOLE - på kurs mod grøn omstilling.  

OVERSIGT OVER TOGTER 2022

Den Sejlende Højskole har som mærkesag, at man hos os bliver klogere på den maritime verden - såvel i teori som i praksis.

Vekselvirkende med det aktuelle togts særlige tema vil deltagerne indgå i arbejdshold og her dygtiggøre sig i at begå sig ombord i et klassisk sejlskib. De daglige opgaver, som vi i arbejdshold løser på skift, handler om alt fra sejlhåndtering over madlavning, kagebagning og rengøring til forberedelse af morgensang. Desuden underviser vi på alle togter løbende i praktisk sømandskab og navigation.   

TOGT 15

Den Sejlende Højskole Classic. 

 

København - Smålandsfarvandet - København

 

Tema og indhold

Togtet indeholder alt det, der gør Den Sejlende Højskole til noget helt specielt: kombinationen af sejlads, højskole og det tætte fællesskab ombord. Undervejs er der rig mulighed for at øve sig i at sætte sejl, forstå vindretninger, træne sine søben og lære sejlenes navne om bord mm. Vi skal synge fra Højskolesangbogen, mens vi ser solen gå ned i horisonten. Vi skal inspireres af oplæg om tidens vigtige spørgsmål om natur, klima og tolerance og sammen diskutere, hvad vi kan stille op. Samtidig skal vi inspireres af hinanden med den viden, vi hver især kommer med. Hver aften bevæger vi os ad litteraturen søveje gennem oplæsning og herfra kan man selv gå på opdagelse i skibsbiblioteket og tage en bog med på køjen. Men man kan også tage sin madras og sovepose med på dækket og sove under stjernerne som man fra et skibsdæk ser klarere end noget andet sted i Danmark.

 

Vi skal både anløbe småhavne, mindre købstæder og ligge for anker.   


Togtet er for dig, der drømmer om at komme ud at sejle og er nysgerrig på højskolelivet ombord på et skib.

Godt at vide

Skib:

Skonnerten MIRA

Tidspunkt:

2. maj - 7 maj (6 dage)

Antal:

12 deltagere

Togtleder:

Nicolai Vædele

Pris:

kr. 6100,- pr. deltager inkl. forplejning


TOGT 16

Tættere på naturen i Det Sydfynske Øhav 


Svendborg – Det Sydfynske Øhav – Svendborg

 

Tema og indhold:

Dette togt bygger ovenpå grundlaget for Den Sejlende Højskole: drømmen om sørejsen, fællesskabet ombord og opdagelsen af nye horisonter. Gennem praktiske og teoretiske opgaver til søs er rejsen både et billede på den dannelsesrejse et højskoleophold er, og samtidig konkrete aktiviteter midt i naturen, der bringer os frem over havet og ud i verden. Med skonnerten Aron, begiver vi os opdagelsesrejse i farvandet syd for Fyn. Togtet starter og slutter i kulturbyen Svendborg og undervejs skal vi bla. besøge den legendariske søfartsby Marstal. I forhold til rute og anløb på øer eller i øhavets større havne holder vi togtplanen åben. Det gør vi, for løbende at kunne tilrettelægge dagssejladsen, ift. længde og område således at vi hele kommer til at sejle under de bedste og sikreste forhold, med hensyn til vind og vejr. 

Godt at vide

Skib:

Skonnerten Aron

Tidspunkt:

16. maj - 21. maj (6 dage)

Antal:

12 deltagere

Togtleder:

Kristian HansenTOGT 17

Grønne visioner og praktisk omstilling


Togtoplæg: Helsingør - Gilleleje - Anholt - Varberg - Hallands Väderö - Helsingør

 

Tema og indhold

Togtet indeholder alt det, der gør Den Sejlende Højskole til noget helt specielt: kombinationen af sejlads, højskole og det tætte fællesskab ombord. Undervejs er der rig mulighed for at øve sig i at sætte sejl, forstå vindretninger, træne sine søben og lære sejlenes navne og resten af den mærkværdige begrebsverden om bord.

Vi skal både anløbe småhavne, mindre købstæder og ligge for anker.  Vi skal synge fællessang fra Højskolesangbogen, mens vi ser solen gå ned i horisonten. Vi skal sammen med skibets faste besætning lære den disciplin, det kræver at sejle en skonnert på eventyr. 


På dette togt sætter vi også fokus på grøn omstilling og har inviteret nogle afde skarpeste danske tænkere inden for dette felt ombord for at sætte grønne visioner og praktisk omstilling til debat Vi skal inspireres af oplæg om tidens vigtige spørgsmål og sammen diskutere, hvad vi kan stille op. Samtidig skal vi inspireres af hinanden med den viden, vi hver især kommer med.


Togtet målretter sig dig der drømmer om fællesskaber, sørejser og konkret handling i forhold til at passe bedre på hinanden, de kommende generationer og på vores planet. 


Godt at vide

Skib:

Skonnerten ZAR

Tidspunkt:

25. juni - 30. juni  (6 dage)

Antal:

14 deltagere

Togtleder:

Kristian Hansen og Nicolai Vædele

Pris:

kr. 6100,- pr. deltager inkl. forplejning


TOGT 18

På Jagt efter de gamle sejlskibe


Togt: FYN RUNDT ( deltagelse i Fyn Rundt for traditionelle sejlskibe) 

 

Tema og indhold

"Vi påmønstrer Marilyn Ann i Middelfart og går straks ud i Lillebælt for at se både marsvin og gamle sejlskibe. I uge 30 afholdes den traditionelle sejlads "Fyn rundt for bevaringsværdige sejlskibe", og på behørig afstand følger vi sejladsen men sejler også efter vores egne eventyr.

Togtet indeholder alt det, der gør Den Sejlende Højskole til noget helt specielt: kombinationen af sejlads, højskole og det tætte fællesskab ombord. Undervejs er der rig mulighed for at øve sig i at sætte sejl, forstå vindretninger, træne sine søben og lære sejlenes navne og resten af den mærkværdige begrebsverden om bord.


Vi skal både anløbe småhavne, mindre købstæder og ligge for anker.  

 

Togtet målretter sig særligt tidligere elever fra DSH, som har nogen erfaring med sejlads og som ønsker et gensyn med både skibe og andre elever. 

Godt at vide

Skib:

Skonnerten Marilyn Anne

Tidspunkt:

25-30 juli  (6 dage)

Antal:

18 deltagere

Togtledere:

 Joachim Juel Vædele

Pris:

Kr 6100,- pr. deltager inkl forplejning

TOGT 19

En klode fuld af vand


Togt: Svendborg til Aalborg ( via Romsø, Samsø, Anholt og læsø - hvis sejladsforhold og vejr tillader det) 

 

Tema og indhold

Hvor upassende at kalde denne klode "Jorden", når den  tydeligvis er "Havet", sagde den britiske  forfatter Arthur C Clarke.

På dette togt sejler  sejler vi med skonnerten Marilyn Anne  på langs gennem Danmark og undersøger vores lille land fra søsiden for ikke bare er kloden fuld af vand, men det er Danmark også. Undervejs får vi besøg af oplægsholdere der taler om oceanografi, fiskeri, planetær dannelse og meget mere. Desuden kan du forvente alle Den Sejlende Højskoles særlige pejlemærker:  kombinationen af sejlads, højskole og det tætte fællesskab ombord. Du får mulighed for at øve dig i at sætte sejl, forstå vindretninger, træne sine søben og lære sejlenes navne og resten af den mærkværdige begrebsverden om bord. Vi skal både anløbe småhavne, mindre købstæder og ligge for anker.  Vi skal synge fællessang fra Højskolesangbogen, mens vi ser solen gå ned i horisonten. Vi skal sammen med skibets faste besætning lære den disciplin, det kræver at sejle en skonnert på eventyr. Vi skal inspireres af oplæg om tidens vigtige spørgsmål og sammen diskutere, hvad vi kan stille op. Samtidig skal vi inspireres af hinanden med den viden, vi hver især kommer med.


Togtet er for dig, der drømmer om at komme ud at sejle og er nysgerrig på højskolelivet ombord på et skib.

Godt at vide

Skibe:

Skonnerten Marilyn Anne

Tidspunkt:

1. - 6. august (6 dage)

Antal:

18 deltagere

Togtleder:

Joachim Vædele og Kristian Hansen

Pris:

kr. 6100,- pr. deltager inkl. forplejning

Særtogt for tidligere elever

Vi gentager vores hyggelige tur til Strynø for tidligere elever


Togt: Marstal - Strynø - Marstal


Tema og indhold - Gensynsweekend.

 

Pak køjesækken og gør klar til telt, termokander og træskibe samt synet af mere og mindre velkendte ansigter som alle har det til fælles, at I har været på togt med Den Sejlende Højskole.


De nærmere detaljer omkring weekenden sender vi ud når vi kommer tættere på, men turen foregår i det fri så vær opmærksom på, at du skal pakke praktisk, enkelt og varmt samt efter vind og vejr! ( vi sejler i små joller med erfarne bådførere og vi har følgebåde med på turen ) 


Pris på 550 kroner indbefatter foruden udgift til campingplads, og havnepenge også aftensmad fredag, morgen- middag og aftensmad lørdag og morgenmad søndag


I tilfælde af dårligt vejr bliver vi i Marstal og hygger os i de faciliteter vi har til rådighed der.  

Godt at vide

Skib:

Små Joller fra Marstal

Tidspunkt:

23.sep aften.-25 sep. eftermiddag

Antal:

20-30 personer

Togtleder:

Skolekredsen

Pris:

550 kroner 

Særtogter  


Togter for etablerede højskoler, andre skoler og foreninger


Togt: planlægges individuelt

 

Vi oplever en stigende interesse for at komme med Den Sejlende Højskole blandt de etablerede højskoler.  

  • DSH sejlede sit første togt i 2019, men det bygger på mange års erfaring fra såvel træskibsbranchen som undervisning i og studierejseplanlægning inden fir de maritime fag samt på Arkitektskolen i København.   
  • DSH er solidt forankret i det danske Træskibsmiljø og har en række af de fineste skonnerter / skonnert rederier som samarbejdspartnere ( Lilla Dan, Aron, Marilyn Anne, Fylla m.fl.)  
  • DSH har fokus på bæredygtig og sikker sejlads, hvor traditionelle højskoleaktiviteter kombineres med praktisk sejladsundervisning af professionelle søfolk.

Godt at vide

Skib:

Endnu ikke fastsat

Tidspunkt:

Endnu ikke fastsat

Antal:

Endnu ikke fastsat

Togtleder:

Joachim Vædele og Kristian Hansen

Pris:

Endnu ikke fastsat