OM DSH

OM DEN SEJLENDE HØJSKOLE

Meld dig ind i skolekredsen

 
 
 
 
 
 

Den Sejlende Højskoles formål er at drive og udvikle

en almen dansk højskole til søs i overensstemmelse med den grundtvigske tradition og i videst muligt omfang indenfor højskolelovens rammer.


Projektet er startet af Joachim Juel Vædele og Kristian Hansen. Ideen havde udviklet sig gennem en række tværfaglige samarbejdsprojekter på søfartsmuseer og træskibsværfter - på kanten til havet - og tog for alvor form, da Den Sejlende Højskole stævnede ud fra Amaliehaven på sit første pilottogt i august 2019. Siden er projektet vokset, flere har engageret sig og Den Sejlende Højskole er blevet etableret som forening.


Foreningen Den Sejlende Højskole

Den Sejlende Højskole drives og udvikles i dag af foreningens bestyrelse. Derudover er der en række tidligere deltagere, der har engageret sig som frivillige  i projektet. De lægger et stort kompetent stykke arbejde i togtplanlægning og fundraising. Projektet kunne heller ikke fungerer uden de mange ildsjæle, der bidrager med viden og færdigheder som gæstelærere på de enkelte togter. 


Skolekredsen

Har du lyst til at være en del af projektet i et eller andet omfang, kan du melde dig ind i vores skolekreds. Det koster 100 kr. i kontingent for livslangt medlemsskab. Som skolekredsmedlem bliver du inviteret til generalforsamling i starten af hvert år, og du bliver inviteret med på vores særtogt for tidligere elever.

Skibsdækket og alverdens byer og havne danner rammen for højskolens pædagogiske platform, der gennem faglige oplæg, praktisk sømandsskab, fællessang og det forpligtende fællesskab ombord udvider horisonter og giver forståelse for både lokal og international natur, kultur og historie.


VORES MANIFESTMed al respekt for alle de steder, hvor mennesker lærer: Et skibsdæk er en helt unik pædagogisk platform. Måske den mest fuldendte. På skibsdækket er der brug for alles kompetencer, alles intelligenser, alles indsats. Et skib fungerer kun, når alle bidrager til fællesskabet. Ombord på et skib er havet et vilkår, skibet den ramme, der indkredser dagligdagen og horisonten det mål, langs hvilken der gemmer sig nye oplevelser og eventyr.


Mennesker har altid bevæget sig over havet, og ja, indtil maskinkraften blev opfundet for et i historisk perspektiv splitsekund siden, var søvejen den foretrukne transportvej og vinden det vigtigste fremdriftsmiddel. Vi siger ikke at man ikke skal flyve rundt i verden. Vi siger heller ikke, at man ikke skal bruge moderne teknologi alle de steder, hvor det giver mening. Hvad vi siger er, at ombord på et sejlskib får du ikke blot mulighed for at udfordre dig selv og dine færdigheder og sociale egenskaber på en bæredygtig og ressourcebevidst facon. Vi lover dig også en stejl praktisk og dannelsesmæssig læringskurve og vi lover dig eventyr i et fællesskab, hvor du er en del af en helhed.


DANNELSE OG UDDANNELSE
På Den Sejlende Højskole lærer vi dig ikke blot hvordan man sejler. Vi beskæftiger os også med hvorfor vi sejler. Hvad er det der ligger derude bag horisonten? Traditionelt har det været opdagelser der skal gøres, gods der skal fragtes, søslag der skal udkæmpes, imperier, som skal bygges, hvaler, som skal jages. Vi er interesseret i navigation og praktisk sømandskab, og vi vil også bidrage til at skabe mening og sammenhæng i en kompleks tid. Sammen med uddannelse hører dannelse og vi fortolker dannelse som en lystbetonet nysgerrighed vendt mod omverdenen, en forpligtelse på samfundsfællesskabet og dets udfordringer og en kritisk stillingtagen til livet omkring os.


De centrale spørgsmål, som en sømand altid må stille sig selv, er: Hvor er vi? Hvor skal vi hen? Hvordan kommer vi derhen? Det er spørgsmål af nærmest eksistentiel karakter og således er sømandens spørgsmål det almindelige menneskes. På den sejlende højskole postulerer vi ikke at kunne svare, for svarerne vil altid være individuelle, altid nye, aldrig ens. Vi vil derimod gerne give rum til diskussion, refleksion og engagement samt praktiske, dannelsesmæssige, kulturelle og muligvis ligefrem eksistentielle pejlemærker, der kan hjælpe dig med at svare. Både for dig selv og for de fællesskaber, som du indgår i.


LIVSOPLYSNING TIL SØS
Livet er en gave. Og en opgave. Med det underfulde menneskelige grundvilkår, at vi er skabt på denne klode, følger en forpligtelse til at involvere os i og passe på vores omverden. Vi mener, at et sejlskib er et fantastisk udgangspunkt for den omsorg og det engagement i verden. Ombord på skibet lærer du derfor at splejse og slå knob, skøde sejlene, styre en kompaskurs og hale ankeret ind, men der er også plads og tid til forelæsninger og diskussioner om kunst, poesi, filosofi, politik, pædagogik, arkitektur, teknik. Når vi er langt fra land, er det tid at lade tanker flyve og drømme udfolde sig, mens rorvagten tørner. Når vi anduver en fremmed kyst eller bare en ny havn, indstiller vi os på livet der og de opdagelser og erfaringer, vi skal have med os derfra.


FÆLLESSKAB – MERE END BARE ET ORD
Ombord på et skib lever man tæt. Man sover i hængekøjer, skiftes til madlavning, opvask, rengøring og nattevagter og alle øvrige pligter og opgaver. Man lærer hurtigt, at et fællesskabs styrke beror på evnen til at håndtere uenigheder og først og fremmest erfarer man det menneskelige vilkår, at vi alle er forskellige og derfor bidrager forskelligt til fællesskabet. Skibet er kun så stort som dækket er langt og bredt, ingen kan skjule sig og der er brug for alles indsats: hende, der straks går til vejrs i riggen for at sætte sejl, ham der tryller pandekager i kabyssen, hende der navigerer eller skifter olie på maskinen, dem, der gør sejlene fast og bover ankeret ud, ham der kan fortælle vittigheder på en sen nattevagt og få alle til at føle sig godt tilpas.


MEN GRUNDTVIG TIL SØS?
Nu har du fået et indtryk af hvorfor du skal til søs. Hvor kommer Grundtvig ind i billedet? Vi har valgt navnet 'Den Dejlende Højskole' og knytter dermed an til højskoletraditionen i Danmark, som oprindeligt udsprang af N. F. S. Grundtvigs ideer om en skoleform drevet af lyst og uden eksamenstvang. Alle kan søge om optagelse på Den Sejlende Højskole. Det kan være unge, som enten er på vej til at gå i gang med en uddannelse eller holder pause mellem uddannelser, og det kan være folk der midt i deres karriere ønsker at skifte spor eller i hvert fald ønsker inspiration til hvilke andre veje man kunne gå.


Og vi vil meget mere end blot et enkelt kort kursus. Det har længe undret os, at der ikke findes en sejlende højskole, fordi sejlskibet ikke blot er en uovertruffen ramme for ny læring og kompetencer, men også kan være rum for nysgerrig dannelse og omverdensinteresse. Det vil vi råde bod på, og vi mener det faktisk alvorligt, når vi siger, at Grundtvig skal til søs: Vi tror, at vi indenfor en relativt kort tidshorisont kan tilbyde lange højskolekurser, og ambitionen er, at vores ide spreder sig, og at der således kan opstå maritime og sejlende alternativer til landfaste højskoler og uddannelses-institutioner i øvrigt. I første omgang starter vi i det små, og du er inviteret med Vores drøm er, at togtet giver dig mod på at samle en flok venner - anskaffe et skib - sætte det i stand til langturssejlads - og med dit maritime fællesskab drage ud for at udforske verden.

Initiativtagerne


Kristian Hansen

Kristian er arkitekt og sømand og grundlægger af Center for Maritim Arkitektur, hvor han i samarbejde med Marstal Søfsartsmuseum undersøger nordiske skibsbygningstraditioner med fokus på det lokale særkende, samt ressourcebevidsthed og bæredygtighed.


Joachim Juel Vædele

Joachim er bådebygger og sømand og har de seneste 7 år arbejdet med at sætte arven efter Grundtvig i spil i nutiden, som leder af Vartov i København. Nu er han stævnet ud med et norsk skoleskib, hvor han vekselvirkende med sit engagement i DSH arbejder som professionel sømand.  


Sammen deler Kristian og Joachim en overbevisning om, at den maritime kultur har masser at tilbyde i dannelses- og uddannelsesøjemed og en vision om at tilbyde den viden til unge mennesker.

Den Sejlende Højskole bakkes op af gode samarbejdspartnere: