TOGTER 2020

DEN SEJLENDE HØJSKOLE 

OVERSIGT OVER TOGTER 2020

Den Sejlende Højskole har som mærkesag, at man hos os bliver klogere på den maritime verden - såvel i teori som i praksis.

Vekselvirkende med det aktuelle togts særlige tema vil deltagerne indgå i arbejdshold og her dygtiggøre sig i at begå sig ombord i et klassisk sejlskib. De daglige opgaver, som vi i arbejdshold løser på skift, handler om alt fra sejlhåndtering over madlavning, kagebagning og rengøring til forberedelse af morgensang. Desuden underviser vi på alle togter løbende i praktisk sømandskab og navigation.   

TOGT 1

Skibshåndværk og sejltræning

Tilmeldingsfrist 31. januar 2020 


Togt start Århus - sejlads gennem Danmark til Ærø 2 dage – ophold på Ærø 3 dage. Sejlads til Middelfart 1. dag. Togt afslutning Middelfart  

 

Tema og indhold

Der er særligt fokus på de tekniske færdigheder en sømand må mestre. Vi arbejder i skifter – to hold af 12 personer. Et hold er på Værksted ( Det gamle værft ) hvor vi kaster os ud i de maritime håndværk -  Et hold er på Fulton, hvor  vi arbejder på dækket. Vi sætter de mange sejl, øver stagvendinger, trimmer skøder, kvejler op, syr taklinger, splejser, bjerger ned, gør sejl fast, klare op på dækket. Vi holder mand overbord øvelser, sætter jollen i vandet og øver i at ro og i at vrikke jollen med en hånd.   


Dette togt målretter sig alle nysgerrige typer, men måske særligt dem der går med en sømand eller langturssejler i maven. 

Godt at vide

Skib:

Skonnerten Fulton

Tidspunkt:

4. april - 11. april (Påsken)

Antal:

24 deltagere

Togtleder:

Joachim Juel Vædele

Pris:

kr. 4850,- pr. deltager inkl. forplejning 

(plus workshopgebyr)

TOGT 2

På opdagelsesrejse i "Vandkantsdanmark"

Tilmeldingsfrist 1. marts 2020 


Svendborg – Nakskov – Enehøje – Marstal – Kalvø – Faaborg (Lyø/Avernakø) – Svendborg

 

Tema og indhold

Stederne vi skal besøge, har det til fælles at de har forbundet Danmark til den store verden via havet. Vi stifter bekendtskab med store værfter og små bådebyggerier - Søfolk og eventyrere. Det er iført vandrestøvler samt rygsæk med fagbøger, skattekort og eventyrromaner, når vi går i land - Hvad enten det er i Peter Freuchens fodspor på Enehøje, eller med Peder Frederik Jensen gennem industrikvarterene i Nakskov.


Dette togt målretter sig en hver der ønsker sig at se det undervurderede ”UdkantsDanmark” I en mere poetisk optik.

Godt at vide

Skib:

Skonnerten Fylla

Tidspunkt:

25. april - 3. maj (8 dage)

Antal:

24 deltagere

Togtleder:

Kristian Hansen

Pris:

kr. 4850,- pr. deltager inkl. forplejning

TOGT 3

Gennem Det Sydfynske Øhav i byg-selv-kanoTogtstart Marstal – vi bygger kano på Eriksens værft i 4 dage og drager på tur i 3 dage.  

Marstal – Halmø – Birkholm – Drejø - Svendborg 

 

Tema og indhold

Vi stifter bekendtskab med bådebyggerfaget gennem bygning af en simpel, men velsejlende kano i x-finer. Hver dag, efter arbejdet skal vi besøge et nyt sted der gør os klogere på Søfartshistorie og kystkultur. Når kanoerne er sejlklare på dag 4. drager vi afsted (under ledsagelse af følgebåd) og slår lejr på de små øer på vores tur mod Svendborg, hvor vi slutter togtet på dag 7.


Dette "togt" målretter sig dem der vil tæt på sin indre håndværker og på naturen. Det med en høvl i den ene hånd og en pagaj i den anden. Det er sikkerhedssko, blåmuslinger, bålgryde og bare tæer.   

Godt at vide

Skib:

Egen kano

Tidspunkt:

10. Maj - 20. Maj (10 dage)

Antal:

24 deltagere

Togtleder:

Kristian Hansen

Pris:

kr. 4850,- pr. deltager inkl. forplejning

Hertil materialeudgifter til kanobygning

(Man bygger kanoen i makkerpar)

TOGT 4

Under sejl rundt om Sjælland

Tilmeldingsfrist 1. juni 2020 


Togt: Svendborg - København (Middelgrundsfortet/Ungdomsøen ) - Middelfart (der indlægges flere mellemstationer for at veksle i sejladsdagenes længde) 

 

Tema og indhold

Togtet bygger direkte ovenpå grundlaget for vores ide om en sejlende højskole - drømmen om sørejsen og fællesskabet ombord. Turen går fra Svendborg, syd om Sjælland og togtet slutter i Middelfart. Vi ligger os ikke fast på hvilke havne vi anløber undervejs, da dette togt hovedsageligt handler om at sejle - og om de opgaver og oplevelser vi er sammen om undevejs. Vi veklser mellem øvelser i praktisk sømandskab, introduktion til navigation og undervising i sejlads. Vi læser os ind i litteraturens søveje og undervejs får vi besøg at en række gæstelærere som på forskelligvis understøtter vores temaer. 


Dette togt målretter sig den, der vil sejle og har mod på sømandsnørderi. Man behøver ikke at være sømand for at deltage - forhåbentligt er man det lidt, når man tager hjem.

Godt at vide

Skibe:

Skonnerten Marilyn Anne

Tidspunkt:

1. - 9. august (9 dage)

Antal:

24 deltagere

Togtledere:

Kristian Hansen og Joachim Juel Vædele

Pris:

kr. 4850,- pr. deltager inkl. forplejning

MINA MARTIN

Photographer / San Francisco

TOGT 5

Klima og kærlighed - Skibshåndværk og sejltræning for unge med udlængsel

Tilmeldingsfrist 1. juni 2020 


Togt fra Middelfart til København enten norden eller sønden om Fyn.

 

Tema og indhold

At sejle med sejlskib var bæredygtigt før begrebet nogensinde var opfundet. Til søs er man opmærksom på alle alle ressourcer og naturen er vigtig. Går du med en sømand i maven?  Vi sejler gennem et havblåt og sensommerligt Danmark fra smukke Lillebælt til pulserende Øresund. Undervejs er der fokus på de tekniske færdigheder en sømand må mestre. Vi arbejder i skifter med opgaverne til søs og kaster os ud i de maritime håndværk sammen med skibets besætning. Vi sætter de mange sejl, øver stagvendinger, trimmer skøder, kvejler op, syr taklinger, splejser, bjerger ned, gør sejl fast, klarer op på dækket. Vi holder mand overbord øvelser, sætter jollen i vandet og øver i at ro og i at vrikke jollen med en hånd. Med foredrag, morgensamlinger og litteratur  undervejs sætter vi fokus på bærdygtighed, klima og kærlighed. 


Dette kursus henvender sig til unge i alderen 18 - 30 år, der har hav- og udlængsel og drømmer om at mestre praktiske færdigheder til søs i samklang med natur og klima.

Godt at vide

Skib:

Skonnerten Fulton

Tidspunkt:

9. - 16. august (8 dage)

Antal:

24 deltagere

Togtleder:

Joachim Juel Vædele

Pris:

kr. 4850,- pr. deltager inkl. forplejning (plus workshopgebyr )

TOGT 6

Havet forbinder (På sporet af den tabte poesi) 

Tilmeldingsfrist 1. juli 2020 


Togt: Troense - Rudkøbing - Strynø -  Marstal - Ærøskøbing - Åbenrå - Sønderborg - Svendborg. 


Tema og indhold På sporet af den tabte poesi

Vi er på en tidsrejse, hvor vi studerer kulturhistorie, havne og byer i det Sydfynske Øhav og Alssund samt litteraturens søveje ud på de store sø/ dannelsesrejser. Vi skal øve os i praktisk sejlads og fællessang, høre foredrag på dækket og på opdagelser i land i selskab med lokale historiskere, forfattere og sejlskibsfolk. Dette togt vækker alle sanser og forankrer evetyrlyst og udlængsel i viden og kompetancer der kan gøre drømmen til virkelighed. Undervejs fører vi logbog og registrerer gennem tegning, tekst, maleri og foto ( personligt reguleret alt efter temperament ).

    


Togtet målretter sig den der vil skærpe sine sanser - høre om byernes historie og forbindele til den store verden.

Til stifinderen på tidsrejse - der leder efter spor efter den tabte poesi. 

Godt at vide

Skib:

Skonnerten Aron

Tidspunkt:

15. - 21. august (7 dage)

Antal:

12 deltagere

Togtleder:

Kristian Hansen

Pris:

kr. 4850,- pr. deltager inkl. forplejning


TOGT 7

Tættere på den marine natur

Tilmeldingsfrist 1. juli 2020 


Togt: Svendborg – Thurø – Strynø – Birkholm – Avernakø – Nakkebølle – Svendborg

 

Tema og indhold

Det er med fiskestang, telt, trangia, termokander, foldesav, tændstål, soveposer osv. I vandtætte tasker. Det er med regntøj, badetøj, myggebalsam og redningsvest. Vi skal snorkle, sanke urter og lave mad over bål. Vi lærer at sejle i smakkejolle, håndtere sejl, splejse, takle, binde knob og stik. Med smakkejollen kan vi sejle kystnært, og vi kan trække den op på stranden, der hvor vi vil slå lejr.


Togtet målretter sig den, der ønsker at komme helt tæt på – og blive bedre til at forstå naturen - når vi betjener os af dens spisekammer, når vi færdes til fods, og når vi vil sejle med vinden som motor.  

 

Godt at vide

Skib:

5 smakkejoller

Tidspunkt:

udskudt til 2021

Antal:

20 deltagere

Togtleder:

Kristian Hansen

Pris:

kr. 4850,- pr. deltager inkl. forplejning

TOGT 8

Danmarks port mod verden

Tilmeldingsfrist 1. juli 2020 


Togtet: København - Helsingør - København

 

Tema og indhold

Vi stævner ud fra København med skonnerten Lilla Dan og sejler til Danmarks port mod verden: Helsingør. Her er der tale om et kursus i bådebygning, restaurering og vedligehold af træskibe. Kurset tilrettelægges i samarbejde med HAL 16 i Helsingør og foregår fortrinsvist i deres faciliteter på Helsingør Havn. Kurset vekselvirker som de øvrige kurser mellem teoretiske forløb og praktiske øvelser i værkstedet. Vi kommer således til at arbejde med Helsingørs værftshistorie og søfartshistorie med indlagte særarrangementer på M/S Museet for søfart samt på det lille Værftsmuseum. Hvis vejret er til det, sejler vi på kortere dagsture ud fra Helsingør med lokale smakkejoller, men fokus er på det arbejde, der er forudsætningen for ethverts søeventyr: arbejdet på skibet og beddingen, og således et velholdt, veludrustet og søklart skib. Vi slutter togtet med at forhale skonnerten Lilla Dan til København, hvor vi hjælper skibets besætning med at gøre den vinterklar og holder en ordentlig sømandsfest som afslutning på årets togter på Den Sejlende Højskole.


Togtet er målrettet dem, der gerne vil forene håndværk og historie og måske går med en drøm om at sejle ud i verden med Kronborg om bagbord for engang at vende hjem igen.

Godt at vide

Skib:

Skonnerten Lilla Dan 

(Fastliggende som "Hotel skib")

Tidspunkt:

udskudt til 2021

(uge 42 - skolernes efterårsferie)

Antal:

24 deltagere

Togtleder:

Joachim Juel Vædele

Pris:

kr. 4850,- pr. deltager inkl. forplejning

Phone: 0123 - 456 - 7890

Address: 8901 Marmora Road, Glasgow, D04 89GR

Copyright Statement